Magazine experts

Het magazine voor experts is een publicatie ruimte analyses en reflecties die experts willen delen met het publiek over vakgebieden waar zij zijn geregistreerd.

Als alleen experts zijn in staat om artikelen te publiceren, kunnen ze worden becommentarieerd door alle leden geregistreerd op Expert-Du-Web, managers en deskundigen, ongeacht hun expertise.

Ondersteuning promotie van ideeën, dialoog en uitwisseling van ervaringen, het Magazine is het verenigende tool voor de gemeenschap van Expert Web-Du-leden.

Wij zullen u op de hoogte binnenkort te lanceren.